3. True Heart

Current Status
Not Enrolled
Price
247
Get Started

Welkom bij Module 3 van Taotraining, met als centraal thema de Chi-training oftewel de ontwikkeling van True Heart. De vruchten die je kunt plukken van het trainen en eigen maken van dit hartverwarmende materiaal: een robuuste emotionele balans, een kraakheldere weldenkendheid, harmonieuze relaties, meer vrijheid van keuze en handelen en daaruit voortvloeiend een groeiend vermogen een Weg met Hart te lopen en je Destiny te leven.

Opbouw
In Les 1 introduceren we de basisprincipes van de Chi-training en schetsen we de drie sporen ervan:

  • het vermeerderen van de Chi (bewustzijnsgroei)
  • het verfijnen van de Chi (bewustzijnsontwikkeling)
  • het beheren van de Chi, dat bestaat uit verschillende aspecten, waaronder het (1) verdelen, (2) balanceren, (3) harmoniseren en (4) koelen/verwarmen van het Hartvuur.

In Module 3 staat het derde spoor centraal:

  • In Les 2 en Les 7 t/m 10 gaan we aan de slag met het beter verdelen van de Chi door ons hele systeem
  • In Les 3 en 4 staat het balanceren en harmoniseren van de Chi centraal
  • In Les 6 leer je het Hartvuur te koelen dan wel verwarmen

In les 5 introduceren we twee kernbegrippen uit de taoïstische filosofie: Ming en Xing. Aan de hand van deze begrippen krijg je inzicht in hoe je je keuzevrijheid in het hier en nu kunt vergroten en je Destiny kunt leven. Ook wordt duidelijk dat de ontwikkeling van rugbewustzijn daarbij een cruciale rol speelt. De technieken die je leert in Les 6 t/m 10 zijn allemaal ondersteunend voor de ontwikkeling van rugbewustzijn.

In Les 11 zet je een nieuwe stap in de Droomtraining.

Les 12 is zowel een afsluiting van Module 3 als een opstap naar Module 4.

Praktisch
De 12 lessen vind je in het overzicht aan de rechterkant (op desktop) of onderkant (tablet / mobiel). Iedere les (bijvoorbeeld Les 1: Chi-training) bestaat uit verschillende onderwerpen (bijvoorbeeld 1.1 Damp, 1.2 Chi, etc.). Deze onderwerpen worden zichtbaar in het menu zodra je klikt op de bijbehorende les. Elke les begint met een essential, een video van ca. 10 tot 20 minuten waar Reinoud in gaat op de essentie van die les. Je voortgang in de module wordt visueel weergegeven met vinkjes in het menu, zodat je altijd gemakkelijk kunt zien waar je was gebleven.

Aandachtspunten

  • Onderaan elke essential, aan het begin van een les, staat rechtsonder een knop 'Volgende les'. Eerlijk gezegd is dit niet zo'n handige knop, want als je daarop klikt ga je naar de volgende les, terwijl je natuurlijk eerst alle onderwerpen uit deze les wilt doornemen! Om vanaf de essential naar het eerste onderwerp van de huidige les te navigeren, moet je dus niet klikken op de knop 'Volgende les', maar moet je in het menu op dat onderwerp klikken. Voorbeeld: heb je de essential van Les 1 bekeken, klik dan niet op de knop 'Volgende les' (want dan ga je meteen naar Les 2), maar in het menu op '1.1 Damp'. NB: als je 1.1 hebt gelezen, kun je rechtsonder wél klikken op de knop 'Volgende onderwerp'. Daarmee ga je automatisch naar 1.2, etcetera.
  • Onderin het menu, dus onder de 12 lessen, vind je twee knoppen: 'Overzicht alle meditaties' en 'Overzicht alle video's'. Via deze knoppen kun je later, als je op zoek bent naar een specifieke meditatie of instructievideo, gemakkelijk door het instructiemateriaal navigeren, zonder dat je daarvoor op zoek moet in de lessen zelf.

Veel plezier met deze module en aarzel niet om contact op te nemen als je vragen of feedback hebt.