Les 1: De vijf vormen van bewustzijn

Het abstracte doel van de Taotraining kun je omschrijven als het realiseren van Voortreffelijkheid. Daarmee wordt een zeer hoog niveau van bewustzijn bedoeld. Andere termen die worden gebruikt om deze staat aan te duiden zijn het worden van een onsterfelijke, het bereiken van totale zelfrealisatie, het worden van een waarachtige en het ontwikkelen van Christus-bewustzijn of Buddha-bewustzijn.

Het is niet eenvoudig om een voorstelling te maken van een dergelijke intens ontwikkelde bewustzijnsstaat, omdat deze voortreffelijke mannen en vrouwen naast een diep inzicht in de werking van de werkelijkheid ook buitengewone vermogens ontwikkelen. Dit zijn vermogens die voor gewone mensen grotendeels onbegrijpelijk zijn en die onlosmakelijk verbonden zijn met een fenomenaal ontwikkeld bewustzijn.

Bij de Taotraining streef je zowel naar bewustzijns-ontwikkeling als naar bewustzijns-groei. Met dat laatste – de groei – wordt bedoeld dat het bewustzijn kwantitatief kan toenemen - en afnemen, maar daarover later meer. Het eerste – de ontwikkeling – gaat over de kwaliteit van het bewustzijn, ofwel de verfijning en verrijking ervan.

Vanzelfsprekend heeft het geen zin om over groei en verbetering van bewustzijn te spreken als we geen helder beeld hebben van wat bewustzijn eigenlijk is. Wat in dat kader wellicht moeilijk is om als westers mens te begrijpen, is dat in het taoïsme het bewustzijn niet beschouwd wordt als één ding. Het bewustzijn wordt gezien als een samenspel van vijf verschillende en deels onafhankelijk van elkaar bestaande elementen.

Deze vijf bewustzijns-aspecten werken al dan niet harmonieus en soms ook helemaal niet met elkaar samen. Op basis van verschillen in deze interactie, die kan van variëren van complete chaos tot volledige harmonie, worden vijf verschillende vormen van bewustzijn onderscheiden. Dit zijn ze:

  1. Realisatie
  2. Wijsheid
  3. Specialisatie
  4. Verwarring
  5. Psychose
Index