7 Droomtraining (module 8)

De Wisdom Nei Kung beïnvloedt het vermogen om te dromen. In onderstaande essential wordt uitgelegd op welke manier. Tevens gaan we dieper in op het waarom van de Droomtraining zelf. Waarom heeft die zo’n prominente plek in de Taotraining?

Index