Les 2: Chi

Het trainen van Welbevinden hangt samen met de werking van het Innerlijk Landschap en de interactie tussen de Jing (levenskracht), de Chi (ziel / bewustzijn) en de Shen (geest / stilte / het spirituele).

Met name de Chi speelt een prominente rol als het om Welbevinden gaat. Meestal spreken we in dit kader over het Hartvuur of het Derde Vuur.  Deze verbindingskracht is verbonden met de borstkas, het borstbeen en de borsten.

Index