Les 5: De Drie Obstakels-klank

Vaak wordt er niet gesproken over Vijf, maar over Zes Helende Klanken. Deze fout wordt veroorzaakt door een tweetal verwarringen.

Een eerste argument voor de Zesde Helende Klank is het simpele feit dat deze extra klank heel goed aansluit bij het beoefenen van de Vijf Helende Klanken. Het is inderdaad heel goed om na het doen van de Vijf Helende Klanken af te sluiten met De Drie Obstakels-klank. Maar je zou ook kunnen afsluiten met een serie Chi Kung of IJzeren Hemd oefeningen, wat dit geen onderdeel van de Helende Klanken maakt. Dit eerste argument is dus niet erg sterk.

Het tweede argument voor Zes in plaats van Vijf Klanken zit hem in het idee om de Helende Klankten te verbinden met de Twaalf Meridianen. Als je ervan uit gaat dat de Vijf Elementen een Yin- en een Yang-aspect hebben, bijvoorbeeld via positieve en negatieve emoties, dan kom je uit op het getal 10. Als er nog een Zesde Klank of Element zou zijn dan kom je uit op het getal 12, hetgeen plotseling prachtig aansluit bij de Twaalf Meridianen. Vanuit deze gedachte is er aan deze zogenaamde Zesde Klank, net als aan alle andere klanken, een setje meridianen gekoppeld: het Pericardium en de Drievoudige Verwarmer. Dat is de reden dat deze klank doorgaans de ‘Drievoudige Verwarmer’-klank wordt genoemd.

Ik ben weinig onder de indruk van deze manier van denken. De 12 ontstaat wat mij betreft niet vanuit ’10 plus er nog wat bij verzinnen’, maar uit de eenvoudige rekensom 4 maal 3. Er is dus helemaal geen sprake van een Zesde Klank – deze klank staat geheel op zichzelf en heeft niets te maken met de Vijf Elementen en de Vijf Helende Klanken. Ook de naam is daarmee onjuist: deze extra klank zou veel beter de ‘Drie Obstakels Klank’ kunnen heten. Voor het opheffen van spanning in de drie Obstakels is deze klank namelijk uiterst effectief. Je vindt meer over de drie obstakels in module 1. Een korte herhaling: de Drie Obstakels verwijzen naar het middenrif, de schouders en de kaken. Hier zet zich makkelijk spanning vast. De Drie Obstakels-klank helpt deze spanning los te laten.

Index