Les 9: Helende Handen 1

Helende Handen: Essential

In deze vierde module van de Taotraining ga je leren werken met de eerste serie van wat we ‘Helende Handen’ noemen. In totaal zijn er vier verschillende series, allemaal met een andere werking en een andere plek in de training als geheel.
De series bevatten een groot aantal hand- en lichaamsposities die het contact met diverse energiebanen in het Innerlijk Landschap helpen openen, verbeteren en, indien nodig, herstellen. De oefeningen hebben daarnaast een reinigend effect op alle organen. Vooral voor mensen die met hun handen werken zoals masseurs, healers etc. zijn ze een prachtig instrument.

Index