Les 4: De Vijf Helende Klanken - Instructie

De Helende Klanken zijn eenvoudig te leren en toe te passen, maar vragen  wel om geregelde training om effectief te zijn. Hieronder vind je een aantal algemene opmerkingen over het beoefenen ervan.

  • De geschreven instructies, illustraties en videobeelden hieronder gaan uit van iemand die zit. De Helende Klanken kun je echter ook liggend, staand of zelfs wandelend maken.
  • Als je staat of wandelt hoef je niet per se de hele oefening te doen. Je kunt volstaan met de klank en de bijbehorende bewegingen en visualisaties achterwege laten.
  • De Helende Klanken maak je sub-vocaal. Je hebt er geen stemband-trilling voor nodig. Je zou de klanken zelfs volledig stil kunnen maken – je hoort ze dan alleen met je innerlijk oor.
  • De Helende Klanken maak je met je ogen open. Dit is omdat je ook via je ogen Cloudy Energy afvoert. Tussen de ademoefeningen door kun je de ogen wel sluiten.
  • Het beste is om elke klank drie keer te maken - eenmaal voor de Jing, eenmaal voor de Chi en eenmaal voor de Shen. Maar één keer wel is beter dan drie keer niet. Doe dezelfde klank in ieder geval nooit meer dan 36 keer achter elkaar. Het gevaar bestaat dan dat je het betreffende orgaan oververhit en beschadigt.
  • Het beste kun je de hele cyclus van de Vijf Klanken doen. Waar je begint, mag je zelf weten. Tip: het is aangenaam om met de longen te beginnen, omdat je dan eindigt met de miltklank, die een mooie balans in het innerlijk klimaat creëert. Je kunt ook beginnen met de nierklank, wat een natuurlijk element van ‘in beweging komen’ heeft en een prettig ritme geeft aan de oefening. Feitelijk kun je vrijelijk leren omgaan met de Klanken en je eigen vormen en cycli maken. Het is ook prima om je gewoon te houden aan de oefening zoals je hem nu leert.
  • Een heel geschikt moment voor het oefenen van de Klanken is vlak voordat je naar bed gaat. Na de hele cyclus doorlopen te hebben, zul je meteen in slaap vallen, zeker als je begint met de longen en eindigt met de milt. Een goede nachtrust gegarandeerd!
Index