Les 3: De Vijf Helende Klanken - uitleg

Helende Klanken: essential

Een belangrijk onderdeel van de training van Welbevinden ofwel de ontwikkeling van True Heart is het leren stabiliseren van het Hartvuur ofwel de Chi.

Zonder enige twijfel de meest krachtige tools hiervoor zijn de Vijf Helende Klanken. Zonder de Klanken is er in feite geen training van Welbevinden mogelijk.

Hoe werken de Helende Klanken? In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de achtergronden en uitgangspunten van de Klanken.

Index