Les 1: Veiligheidsintimiteit, de Vonk en de Rivier van Gevoelens VV

Heel concreet is dit wat we in deze module gaan leren: de seksuele energie uit de eierstokken vrijmaken, deze energie licht of intens orgastisch laten worden, het vervolgens verzamelen, schoonmaken en omzetten in het ‘Medicijn’. Wanneer je dit voor het eerst hoort zal het wellicht onbegrijpelijk klinken, maar op termijn zul je er zo vertrouwd mee raken dat het je tweede natuur gaat worden.

Om deze technieken eigen te maken gaan we thuis oefeningen doen, in de privacy van je eigen thuis. Gemakshalve en toepasselijk genoeg noemen we dit deel van de training ‘het huiswerk’. Het zijn de zelfbeminningstechnieken waarmee je bovenstaande gaat eigen maken.

Index