Les 2: De zeven Inwijdingen en de drie Paden

Om in de vierde bewustzijnsfase - het niveau van Inwijding - maximaal bewustzijn te ontwikkelen, dien je zeven stappen te doorlopen.

Deze zeven stappen – of beter gezegd trainingen – worden elk afzonderlijk ook weer Inwijding genoemd. Ze staan elk voor een sprong in bewustzijnsgroei op weg naar Volledige Inwijding. Anders gezegd: elk van de zeven inwijdingen leidt tot een nieuwe, hogere vorm van bewustzijn. Als je ze allemaal hebt doorlopen ben je volledig ingewijd, ofwel volledig bewust.

  • De Eerste Inwijding leidt tot Parelbewustzijn
  • De Tweede Inwijding leidt tot Zwaardbewustzijn
  • De Derde Inwijding leidt tot bewustzijn van de 24 Tradities
  • De Vierde Inwijding leidt tot bewustzijn van de 64 Bewegingen
  • De Vijfde Inwijding leidt tot bewustzijn van de 365 Klassieke Posities
  • De Zesde Inwijding leidt tot bewustzijn van de 10.000 Manifestaties
  • De Zevende Inwijding leidt tot Volledig bewustzijn

Wel of geen scheidingslijn?

In werkelijkheid bestaat er tussen deze zeven inwijdingsniveaus niet zo’n duidelijke afscheiding als de illustratie of bovenstaande opsomming doet vermoeden. Vaak vibreren ze door elkaar heen of beïnvloeden ze elkaar, maar het moge duidelijk zijn: elke inwijding die je je eigen weet te maken is een serieuze stap vooruit in je bewustzijnsgroei en -ontwikkeling. Met andere woorden: onderschat ze niet, deze inwijdingen. Ze zijn buitengewoon krachtig.

De zeven bamboe rollen

De zeven inwijdingen staan ook wel bekend als de ‘seven bamboo scrolls’. Bij opgravingen in China zijn 6.000 jaar oude bamboerollen gevonden met de bijbehorende formules daarop beschreven. Door de eeuwen heen zijn er verschillende namen gegeven aan deze inwijdingen. Zo gebruikt Healing Tao International van Chia, Winn en Li de volgende namen voor deze inwijdingen:

1. Fusie van de Vijf Elementen
2. Lager Water en Vuur
3. Middel Water en Vuur
4. Hoger Water en Vuur
5. Afsluiting van de vijf zintuigen
6. Huwelijk tussen Hemel en Aarde
7. Huwelijk tussen Hemel en mens

Index