Les 3: De Heiligbeenpomp en de Ming-Men (M)

In het huiswerk tot nu toe hebben we geleerd

  • de Vonk te activeren;
  • de seksuele energie orgastisch te maken;
  • de seksuele energie van de top van de penis terug het lichaam in te masseren;
  • de seksuele energie te verzamelen in het Seksuele Centrum;
  • de seksuele energie via het bridgen naar het heiligbeen te sturen.

De volgende stap in het maken van ‘Medicijn’ – en het centrale thema van deze derde les – is het omhoog leren brengen van de energie, middels een kleine beweging van het heiligbeen, naar een acupunctuurpunt in de onderrug, de Ming-Men.

Index