Les 8: Zelfbeminning eigen maken VV

Eerder in deze module spraken we over het ontwikkelen van keuzevrijheid ten aanzien van seksualiteit. In de Taotraining onderscheiden we twee basisvormen van seksualiteit: voortplantingsseksualiteit en transformatieseksualiteit. Je kunt nu bewust kiezen op welke vorm van seksualiteit je je wilt richten.

Index