Les 9: Droomtraining (M)

Zoals in Module 1 al benoemd, is het van belang om naast de Witte Zuil – het begrijpen en actief doen – ook de Zwarte Zuil te trainen – het ervaren en laten ontstaan. (Meer over de Witte en de Zwarte Zuil in module 1.)

De Droomtraining is fundamenteel voor je Zwarte Zuil-training. De eerste stap van de Droomtraining is lucide leren worden, ofwel: tijdens het dromen leren realiseren dat je droomt. Het tweede niveau van de Droomtraining behelst het leren beïnvloeden van de droom. Op het derde niveau leer je bruggen te maken tussen de droomwereld en de normale werkelijkheid.

In onderstaande video, ook onderdeel van Module 1, vertel ik meer over de Droomtraining.

https://vimeo.com/229086316
Index