3.4 Betamelijkheidsfantasie (vrouwen)

We leven in het westen in een op seksueel gebied vrij ruwe en gepornografiseerde cultuur. Een woord dat tegenwoordig nog maar heel weinig gebruikt wordt, maar binnen de Taotraining van grote waarde is, is betamelijkheid.

Betamelijk

Betamelijkheid wil zeggen dat je noch in woord, noch in gebaar over de intieme grenzen van jezelf of de ander heen gaat. Alhoewel bij Taotraining alles ten aanzien van seksualiteit bespreekbaar is, is er tegelijkertijd het verlangen die communicatie zo betamelijk mogelijk te laten verlopen. Het vraagt om een goede balans tussen ‘dit is intiem en gaat niemand wat aan’ en ‘hier kunnen we openlijk, zonder schaamte en schuld over communiceren’.

Fantasie

Eén van de manieren om jezelf in opwinding te brengen is het fantaseren over iets spannends. Bij mannen is dat bijna altijd het geval, maar ook veel vrouwen werken met fantasieën als ze in opwinding willen komen. Voor mannen is de eerste stap van de seksuele kung fu om deze gewoonte af te leren, omdat het ze als het ware buiten het lichaam brengt. Bij vrouwen ligt dit minder gevoelig, omdat de vrouwelijke orgastische energie juist als kenmerk heeft dat het je meer in je lichaam brengt. Ook zijn vrouwen over het algemeen minder ontvankelijk voor het visuele aspect van fantaseren.

Betamelijkheidsfantasie

Toch is het ook voor vrouwen verstandig om tijdens het huiswerk een betamelijke seksuele fantasie te gebruiken. Een betamelijke fantasie kan over de eigen partner of geliefde gaan, of over een fantasiesituatie met een fantasiepersoon of -personen. Wat je echter vermijdt is het fantaseren over mensen waarbij het ook in de realiteit niet gepast zou zijn om mee te vrijen.

Statisch

Wanneer je jezelf in opwinding brengt door middel van een fantasie, is het belangrijk dat de fantasie zich níet ontwikkelt. Doorgaans ontwikkelt een verhaal zich als je fantaseert, waarbij je toewerkt naar een steeds hogere mate van intensiteit. Tijdens het huiswerk doe je dat anders. Je gebruikt de betamelijke fantasie alleen om een begin te maken met het in opwinding komen, maar vervolgens bevries je de fantasie. Er ontstaat dan een statische fantasie die voor de hersenen niet bijster interessant is. Het kan wat mentaal en gekunsteld aanvoelen in het begin, maar het doel ervan is om de hersenen het commando te geven: ‘Naar binnen!’ Zo leer je de opwinding vergroten door de opwinding die er al is te ervaren.

Andere manieren

Ook voor vrouwen geldt, net als voor mannen, dat fantasie niet nodig is om opgewonden te raken. Een natuurlijke manier om in opwinding te komen, is door de opwinding te zoeken in puur lichamelijke prikkels. Een derde manier om in opwinding te komen is via de warmte van het Hartvuur. Wanneer je de warme en hartelijke verbindingsenergie van het Hartvuur direct kunt waarnemen, wanneer je de intimiteit met jezelf lichamelijk kunt ervaren, kun je deze energie naar de bekkenbodem laten stromen en deze gebruiken als stimulatie voor je zelfbeminning.

Index