8.4 Visualisatie

Voor veel mensen is de seksuele energie in het hoofd moeilijker waar te nemen dan elders in het lichaam. Om dat op te lossen kun je bij het huiswerk je voorstellingsvermogen gebruiken. Je visualiseert dan wat er gebeurt, totdat je voelbewustzijn het over kan nemen. Visualisatie van zowel de binnenkant van het fysieke lichaam als van het Innerlijk Landschap is een belangrijke stap in de bewustwording van beide en in de gestage ontwikkeling van voelbewustzjin.

Visualisatietechnieken werden in het taoïsme voor het eerst toegepast door Sun Pu-er, een vrouwelijke taoïste, in de 9e eeuw na Christus. Het bleek een succesvolle innovatie: als gevolg daarvan nam het taoïsme een enorme vlucht.

Om het visualisatie-vermogen in de hersenen te ontwikkelen kan het heel raadzaam zijn om anatomische afbeeldingen van de verschillende hersendelen te bestuderen. Een helder mentaal beeld van de hersenen kan enorm helpen bij het ontwikkelen van het vermogen tot visualisatie en gevoelsmatige waarneming. Dit geldt overigens voor het hele lichaam.

Bij visualisaties van het Innerlijk Landschap helpt het om te werken met beelden en symbolen. Zo kun je het samenkomen van de aarde energie, de donkere Yin-kracht, met de sprankelende vonkjes van licht in je hersenen, de Yang-kracht, visualiseren als het volgende beeld: een visje dat uit de diepte van de oceaan naar boven komt, boven het water uitspringt en voor een moment in het zonlicht baadt.

Het spiralen van de energie kun je verbeelden door je voor te stellen dat het visje nu rondjes zwemt in een ronde, besloten ruimte. Tijdens dit spiralen verbind je de magnetische en elektrische krachten totdat ze één geheel worden en het ‘Medicijn’ ontstaat: het visje gaat nu op in wit licht.

De ware grootte van de hersenen is niet groter dan twee vuisten. Mogelijk echter zul je de ruimte in de schedelholte als veel groter ervaren wanneer je deze oefening doet. Dit is geen enkel probleem. Integendeel, het Innerlijk Landschap is even groot als het Uiterlijk Landschap, en door oefeningen als deze ga je dat ook bewust ervaren.

Bij het maken van het ‘Medicijn’ kun je je afvragen of je nu alleen maar aan het fantaseren bent of dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Zeker als je niets vanuit je voelbewustzijn waarneemt maar werkt met visualisatie is die vraag terecht. De stap naar waarachtig voelbewustzijn is op termijn dus wel een heel belangrijke stap in je proces. Visualisatie helpt je om daar te komen. Naarmate de training vordert zul je ook in je schedelholte energetische en lichamelijke gewaarwordingen krijgen.

Voor alle duidelijkheid, bij het spiralen werk je in principe louter met I-kracht en je voorstellingsvermogen. Er zijn geen fysieke bewegingen bij betrokken, al zul je wellicht merken dat je hoofd en lichaam soms meebewegen met wat er gebeurt. Dat is op zich prima. Laat het gewoon toe, maar zoek het niet op. Het is niet nodig.

Index