9.2 Stuwing

Onder invloed van de seksuele kung fu training ontstaat langzaam maar zeker stuwing. Wat is stuwing? Als je hoeveelheid Jing in de onderste Tantien toeneemt ontstaat er op een gegeven moment een surplus, een overvloed aan levenskracht. Dit heeft tot gevolg dat de Jing gaat ‘dampen’ – de energie stijgt omhoog zoals mist van een zonnig meer opstijgt. Er ontstaat dan ruwe Chi, ruw bewustzijn. Het is dit ruwe bewustzijn dat stuwing veroorzaakt. Je kunt stuwing het beste omschrijven als een een kracht die je ontwikkeling als vanzelf voortstuwt, in beweging brengt en die ontwikkeling in snelheid en intensiteit doet toenemen.

Stuwing kenmerkt zich door bewustwording, maar ook door ontgifting, zowel op fysiek als op emotioneel niveau. Die ontgifting kan tijdelijk onaangenaam zijn, maar uiteindelijk leidt stuwing altijd tot meer vitaliteit en bewustzijn.

Ook bij voortplantingsseksualiteit speelt stuwing een belangrijke rol. Stuwing maakt dat het embryo zich ontwikkelt, dat het geboorteproces zich vormt en dat de baby groeit. Stuwing zorgt ervoor dat de melkproductie op gang komt en dat de baby weet hoe te drinken. In elk kind is stuwing de natuurlijke motor van zijn of haar ontwikkeling.

De stuwing die door het doen van de seksuele kung fu ontstaat creëert ook een soort groeistuipen, maar dan op emotioneel, geestelijk en spiritueel niveau. Het karakter van stuwing is altijd onvoorspelbaar. Je kunt het niet controleren, het overkomt je. Stuwing is de levenskracht zelf die door je heen beweegt en die vanuit een oneindige, intuïtieve wijsheid doet wat nodig is om jou te laten te groeien en ontwikkelen. Welke vorm dit aanneemt is voor iedereen anders. Stuwing ondersteunt processen als genezing, de-traumatisering, een groeiend onderscheidingsvermogen, etc. Maar op welke manier je ook groeit, stuwing zal je op een gegeven moment uit je comfortzone duwen. Dit is bevorderlijk, ja, zelfs noodzakelijk voor je bewustzijnsgroei, maar het kan ook heel heftig zijn. Gelukkig heeft de Taotraining alle tools in huis die nodig zijn om dit proces veilig en wijs te ondersteunen.

Index