Chi als energie?

Chi wordt ook vaak vertaald als ‘energie’. Dat is niet onjuist, maar het schiet ook niet echt op. Alles is is immers energie: de moleculen van het gemanifesteerde lichaam zijn energetische constructies, de Jing is energie en de Shen evenzeer. Het karakter en de werking van die energieën is op elk niveau anders. Het gebruik van het woord ‘energie’ is daarom vrij verwarrend.

Duidelijk moge zijn dat de Chi vele facetten heeft: lichaams-gewaarwording, emotionele balans, helder denken, intuïtie, communicatie, intensiteit en verwondering. Al deze facetten komen aan de orde als je de Chi gaat trainen. In essentie betekent het trainen van de Chi het trainen van bewustzijn, het ontwikkelen van bezieling. Aan de basis ligt een brandend verlangen om meer bewustzijn te vergaren, de kwaliteit ervan te verbeteren en stap voor stap de intensiteit van denken en voelen te vergroten. Waar het om gaat is het ontwikkelen van glasheldere weldenkendheid en een fenomenale emotionele balans, de twee fundamenten van Welbevinden.

Index