De Destructieve Cyclus

Tussen de elementen zijn nog meer interacties mogelijk dan louter die van de Creatieve Cyclus. Laten we als voorbeeld water nemen. Water kan niet alleen naar hout stromen, maar ook direct naar vuur, aarde of metaal. Water dat naar vuur stroomt kan nog steeds een positieve invloed hebben - als het vuur te hevig brandt - maar teveel water maakt dat het vuur zal doven. Water dat naar aarde stroomt zorgt voor overstromingen, creëert moerassen en is dus ongewenst. Datzelfde geldt voor water naar metaal - dat veroorzaakt roest.

Daarmee zijn we een heel eind met het beantwoorden van de tweede vraag: ‘Hoe stroomt de Chi als we onze emotionele balans en helderheid in denken kwijt zijn?’ Op zo'n moment bestaat er een onnatuurlijke interactie in het innerlijk klimaat – de Chi stroomt als het ware de verkeerde kant op, in de zogenaamde destructieve cyclus.

Water dat naar Metaal stroomt is destructief, Water naar Aarde ook. Maar ook Hout naar Water en Vuur naar Water werken destructief, net als Metaal naar Aarde, Metaal naar Vuur, etc. Zo kun je alle interacties tussen de elementen gaan bekijken en overdenken. Dat is in wezen wat de oude taoïsten hebben gedaan en hoe ze tot het volgende overzicht zijn gekomen:

Index