De Vijf Deugden

Om misverstanden te voorkomen: ook in het Christendom, het religieus Taoïsme, het Boeddhisme en het Confucianisme wordt veelvuldig gesproken over de Deugden, maar dan meer in de zin van ‘goed gedrag’.

Voor de Interne Alchemisten hebben de Virtues of Deugden daar echter nauwelijks iets mee te maken. Voor hen vormen de Deugden voornamelijk een interne training, die slechts in indirecte zin verband houdt met ‘goed gedrag’ en al helemaal niets van doen heeft met de strikte gedragsregels en dogma’s zoals we die tegenkomen in het Confucianisme of in het Christendom.

In de Nei Dan Kung komen de Deugden voort uit de energie die we terugvinden in de organen. De energie in elk orgaan heeft namelijk twee aspecten. Ten eerste de twee polariteiten van de emotionele energie, de zogenaamde ‘negatieve’ en ‘positieve’ emotie en daarnaast een neutrale energie die ontstaat in de balans tussen die twee polariteiten.

Als we de longen als voorbeeld nemen: de Yin-polariteit van de metaalkracht is verdriet of wanhoop. De Yang-polariteit van de longen is levensmoed. Komen die twee perfect in balans, dan groeit er vanuit dat evenwicht een neutrale energie die we ‘Rechtvaardigheid’ noemen. Rechtvaardigheid is één van de vijf Deugden.

Het is mogelijk om in elk van de vijf vitale organen een neutrale energie ofwel Deugd te laten ontstaan. Dit zijn ze alle vijf op een rijtje:

  1. Rechtvaardigheid (longen)
  2. Stil weten (nieren)
  3. Vergevingsgezindheid (lever)
  4. Respect (hart)
  5. Eerlijkheid (milt)

De bovenstaande vijf duidingen zijn geenszins absoluut. Feit is dat hoe meer er in een orgaan sprake is van balans, des te meer de essentie van de energie in dat orgaan tot zijn recht kan komen. Hoe je die essentie vervolgens benoemt is een andere zaak. Zo benoem ik hierbover dat de lever als Deugd de Vergevingsgezindheid heeft. Anderen noemen deze Deugd echter Vriendelijkheid, weer anderen (met name krijgskunstenaars) spreken over Daadkracht.

De discussie over het duiden en benoemen van de Vijf Deugden is traditioneel een onderdeel van True Conversations: het met elkaar praten, discussiëren, ja, zelfs debatteren met zachte ogen, dus met de I-kracht actief. Waar het in deze om gaat is dat je de essentie van de neutrale energie van elk orgaan op een diep niveau gaat begrijpen en aanvoelen. Dat is uiteindelijk belangrijker dan welk woord we eraan geven.

Index