De Vijf Elementen en de emoties

Elk Element en het daaraan verbonden orgaan is verbonden met bepaalde specifieke emoties, positief én negatief.

Hier volgt het overzicht:

  • Longen - Metaal. Positieve emotie: levensmoed. Negatieve emotie: wanhoop
  • Nieren – Water. Positieve emotie: zachtmoedigheid. Negatieve emotie: angst
  • Lever – Hout. Positieve emotie: vriendelijkheid. Negatieve emotie: boosheid, frustratie.
  • Hart – Vuur. Positieve emotie: vrolijkheid, vreugde. Negatieve emotie: irritatie, ongeduld
  • Milt – Aarde. Positieve emotie: Onderscheidingsvermogen, realiteitszin, tevredenheid. Negatieve emotie: bezorgdheid

Welke emoties zich bij jou kenbaar maken hangt van allerlei verschillende factoren  af. Er zijn ontelbare externe en interne impulsen die het innerlijk klimaat beïnvloeden. Bij iedereen zijn sommige elementen krachtiger dan andere. Een positieve emotie ontstaat wanneer de interactie van de elementen natuurlijk is – als de Chi dus de goede kant op stroomt, bijvoorbeeld van Water naar Hout. Een negatieve emotie ontstaat bij een onnatuurlijke interactie – als de Chi dus de verkeerde kant op stroomt, bijvoorbeeld van Hout naar Water.

Zo kan zachtmoedigheid van Water in de nieren naar de lever stromen, interacteren met Hout en vriendelijkheid opwekken. Deze vriendelijkheid kan van de lever doorstromen naar het hart, interacteren met Vuur en vrolijkheid creëren, etc.

de vijf elementen

Het kan echter ook heel anders lopen. Water kan angstig worden, verstijven, en terugstromen naar de longen, waar het interacteert met Metaal. Er ontstaat dan wanhoop of overmoed. Als dit terugstroomt naar de milt en met Aarde interacteert, ontstaat gepieker en onzekerheid. Als deze trilling vervolgens terugstroomt naar het Hart en daar met Vuur een interactie aangaat, ontstaat daar vervolgens irritatie, ergernis en prikkelbaarheid, etc.

Dit is bepaald geen fijne manier om om te gaan met de werkelijkheid. Omdat de Platonische Lichamen elkaar weer kwijt raken, ontstaat bovendien geen stoom, geen Shen. Je verliest feitelijk alleen maar tijd en vermogen om Destiny te vinden en te volbrengen. Je bewustzijn glijdt van Inwijding weer terug in Verwarring.

Nu komen we bij het antwoord op de derde en laatste vraag: ‘Hoe zorg je ervoor dat de Chi weer goed’ gaat stromen? In principe is het niet erg moeilijk om in te grijpen als deze Destructieve Cyclus ontstaat. Je kunt hem doorbreken en de Creatieve Cyclus weer activeren met een combinatie van ademhalingsoefeningen en sub-vocale klanken. Het zijn korte, simpele meditaties, die je altijd en overal kunt toepassen: de Vijf Helende Klanken.

Kort samengevat: De Chi bestaat uit een complex samenspel van de Vijf Elementen, en de Vijf Helende Klanken zijn dé instrumenten om op dat samenspel invloed uit te oefenen. Die invloed bestaat met nadruk niét uit het onderdrukken van de bewegingen in het Chi-lichaam, maar op het vinden en creëren van harmonie, intensiteit en groei. Hier ligt de sleutel tot bewustzijnsgroei en –ontwikkeling.

Index