De ziel en de Westerse wetenschap

Als je Chi vertaalt als psyche ofwel zielekracht, dan zou je kunnen zeggen dat het Chi-lichaam de ziel is. De duiding van Chi als een trilling waarin ruimtelijkheid en tijdelijkheid ‘flikkeren’, verklaart deels waarom de ziel in de Westerse wetenschap niet erkend wordt. Door het feit dat ze beweegt in de ruimtelijkheid en tijdelijkheid valt er aan de ziel niets coherents te meten.

Vaak wordt er door Westerse wetenschappers wat lacherig gedaan over de ziel, alsof het zweverige onzin is. Maar waarom wordt een lijk dan een ontzield lichaam genoemd? Waarom zal niemand ontkennen dat we bewuste wezens zijn? 'Ik geloof niet in de ziel’ betekent eigenlijk ‘Ik geloof niet in bewustzijn’. Alleen al het vermogen om ‘ik geloof niet’ uit te spreken duidt op de onzinnigheid van dat standpunt!

Er schuilt grote wijsheid in het inzicht dat het Chi-lichaam ofwel de ziel niet meetbaar is. Om die reden is het veel zinvoller om het Chi-lichaam en haar samenhang met de Jing en de Shen via andere wegen nader te onderzoeken.

Index