Emoties & gedachten zijn trainbaar!

In onze cultuur wordt zelden gerichte aandacht besteed aan de ontwikkeling van emotionele balans en weldenkendheid. Emoties worden gezien als min of meer onvermijdelijk. We beschouwen ze als een soort oprispingen die, of we het nou willen of niet, horen bij de interactie met de werkelijkheid om ons heen. Met weldenkendheid is het hetzelfde: we zien onszelf als weldenkende wezens, maar zijn in feite vaak gevangen in onze eigen verhalen die helaas weinig te maken hebben met weldenkendheid. Tegelijkertijd zien we zowel weldenkendheid als emotionele balans als min of meer ontrainbaar.

In de Nei Dan Kung wordt hier heel anders tegen aangekeken. Weldenkendheid en emotionele balans wordt gezien als iets dat bij uitstek trainbaar is. Wanneer je emoties en verhalen ziet als bewegingen van de Chi, dan is het echt niet zo ingewikkeld. Het enige wat je dan dient te ontdekken, is:

  1. Hoe de Chi stroomt als je emotioneel in balans en geestelijk helder bent
  2. Hoe de Chi stroomt als je dat evenwicht en die helderheid kwijt bent
  3. Hoe je dat evenwicht en die helderheid kunt herstellen door de Chi weer goed te laten stromen.
Index