Fundament van Onsterfelijkheid

In module 1 kwamen de Vijf Vormen van Onsterfelijkheid aan bod: 1. Ghostly Immortality. 2. Human Immortality. 3. Earthly Immortality. 4. Heavenly Immortality en 5. Celestial Immortality. Welnu, het maken van ‘Medicijn’ ligt als een cruciaal fundament onder de trainingen van de tweede en derde vorm: Human Immortality en Earthly Immortality.

Human Immortality

Het trainen van Human Immortality gaat over het leren behouden van je intensiteit en vitaliteit tot op zeer hoge leeftijd, zodat je kerngezond 120 jaar kunt worden.

De absolute basis van de seksuele kung fu – het leren transformeren van seksuele energie naar ‘Medicijn’ – vormt hiertoe de sleutel.

Earthly Immortality

Het trainen van Earthly Immortality gaat over het leren vergroten van je intensiteit en vitaliteit, terug naar het niveau van toen je 28 was en zelfs daarboven. De sleutel hiertoe vormt, heel kort samengevat, leren detraumatiseren en op die manier greep krijgen op zelf-destructief gedrag, dat je nu bakken met levenskracht kost.

De voortdurende training en verdieping van seksuele kung fu – het op correcte wijze en langdurig leren produceren van ‘Medicijn’, waardoor in het Innerlijk Landschap een krachtige stuwing ontstaat – is voorwaarde voor dit proces van detraumatisering en dus voor de training van Earthly Immortality. Voor nu is het voldoende om te weten dat dit zo is; waarom dit zo is, is één van de thema’s van module 9, die onder meer het verband tussen trauma’s, stuwing, demping, en detraumatiseren behandelt.

Drie verschillende routes

Feitelijk zijn er drie verschillende vormen van seksuele kung fu, drie methodes van seksuele transformatie die allemaal hetzelfde nastreven: het leren transformeren van de seksuele energie die in de testikels zit naar ‘Medicijn’ en dit langdurig volhouden.

Elke van deze drie vormen – methodes – volgt daartoe een andere route. Elk van deze drie routes zal ik hieronder in kaart brengen, opdat je vervolgens zelf kunt bepalen welke van deze routes voor jou het meest geschikt is en het beste past bij jou, je voorkeuren en je omstandigheden.

Index