Gedachten & emoties

Zoals reeds uiteengezet in module 1, is de Jing een trilling die gevormd wordt door de interactie tussen gefixeerde tijd en gefixeerde ruimte. De Shen is een trilling die gevormd wordt door de interactie tussen ongefixeerde tijd en ongefixeerde ruimte. De Chi zit daar precies tussenin: het is een ‘flikkering’ tussen op het ene moment gefixeerde tijd en niet-gefixeerde ruimte en op het andere moment gefixeerde ruimte en niet-gefixeerde tijd.

Op grond van bovenstaande omschrijving kun je Chi definiëren als het domein van onze gedachten & emoties. Immers: een gedachte kan gefixeerd zijn in tijd (ze bestaat alleen op het moment dat ze gedacht wordt), maar er is op dat moment geen fixatie in ruimtelijkheid (de gedachte is onmogelijk ruimtelijk waar te nemen of te bepalen). En emoties kunnen jaren later weer opkomen (geen fixatie in de tijd) als je terugkeert op een bepaalde plek (fixatie in de ruimte), daar waar je bijvoorbeeld een traumatische ervaring had.

Index