Helende Handen: Oorsprong

We beginnen met de eerste serie van de Helende Handen.

Deze eerste serie heet:

  • Het vastpakken van de Maan

De andere drie series heten:

  • Het openen van de Brug- en het Regulerende Kanaal
  • Het openen van het Functionele- en het Gouverneurskanaal
  • Het Activeren van de Yin en Yang kanalen

Behalve deze vier series is er een aantal openings-, verbindings- en afsluitende handposities. Die zijn voor alle series hetzelfde.

Ik leerde deze technieken in eerste instantie van Annette Derksen, mijn eerste taoïstische lerares. Later beoefende ik ze met Mantak Chia in Thailand en met Chong Mi Mueller, een Duitse Senior Instructrice van Koreaanse afkomst.

In de Healing Tao International van Mantak Chia heetten de vier series ‘Buddha Palm 1, 2, 3 en 4’. Ze werden altijd gepresenteerd als één geheel aan de gevorderde studenten als onderdeel van de Cosmic Healing training. Ik weet niet van wie Mantak Chia de oefeningen heeft geleerd, maar vermoedelijk niet van Yin Eng (One Cloud). Yin Eng was zijn sifu uit Hong Kong, bij wie hij de Zeven Inwijdingen van de Nei Dan Kung leerde.

Zelf heb ik besloten om de vier series – die ik Helende Handen noem – niet als één aaneengesloten serie te doceren. Ik wil de vier series beter laten aansluiten bij de rest van de training en ze introduceren wanneer dat zinnig is. Dat is de reden dat je nu al leert werken met Helende Handen 1, terwijl de series 2 en 3 pas in module 10 aan bod zullen komen. Met Helende Handen 4 gaan we pas aan de slag in de allerlaatste module (25).

Index