Helende Klanken: oorsprong

De Nei Dan Kung meesters van weleer zagen dat Chi als een soort wind door het Chi-veld van mensen heen waait. De Chi volgt bepaalde stromingen, beweegt naar links en naar rechts, dwarrelt omhoog en omlaag. Het creëert hier verdikkingen, daar trekt het samen tot iets koels. Elders wordt het juist warm of zelfs prikkelend heet. En op weer andere plekken lijkt het vochtig, of juist droog. Soms ontstaan er donkere plekken, perkament-achtig ijle, of juist vurig rode plekken waar de Chi stagneert, overactief raakt, of niet langer 'waait'.

Deze Nei Dan Kung zieners ontdekten al experimenterend, stap voor stap, hoe ze een gunstige invloed konden uitoefenen op stagnerende, overactieve en ziek-makende bewegingen van het Chi-veld, ook wel Wind-lichaam genoemd. Zo ontstond uiteindelijk een serie oefeningen, gecombineerd met subvocale klanken, die de ‘Healing sounds for nourishing life’ werden genoemd.

De vroegste geschreven bronnen hierover gaan terug tot 221-207 voor Christus. Sinds die tijd duiken regelmatig beschrijvingen van de Helende Klanken op in de klassieke Chinese geneeskundige boeken. In de Tang-dynastie (618-906 na Christus) geeft een zekere Sun Si-Miao, in zijn tijd een bekend medisch expert en gerenommeerd beoefenaar van de Klassieke Chinese Geneeskunst, een duidelijk omschrijving van de Helende Klanken in zijn boek ‘Lied van Hygiëne’:

The Liver and Spring are classified as Wood elements; The Xu sound in the Spring will brighten the eyes and relieve stagnation. The Heart and Summer are classified as Fire elements; the Ke sound in the summer will relieve fire in the heart. The Lungs and Fall are classified as Metal elements; the Si sound in the Fall will nourish the lungs. The Kidneys and Winter are classified as Water elements; the Chui sound in the winter will keep the kidneys at ease...

En:

The Hu sound during the four seasons will assists the assimilation of food by the spleen. It is not necessary to make any noise when you practise. The benefit is greater than miraculous pills...

Zelf kwam ik voor het eerst in aanraking met de Helende Klanken toen ik in 1990 ging trainen bij Healing Tao instructrice Annette Derksen in Amsterdam. Deze variatie had Annette geleerd van Mantak Chi, Juan Li en Michael Winn in up state New York, waar ze bezig waren om de Healing Tao International op te richten. Mantak Chia (niet zijn ware naam) was naar Amerika gekomen omdat zijn leraar Yi Ung (One Cloud) hem op het hart had gedrukt dat het Westen deze kennis nodig heeft.

Wat ik inmiddels begrijp, na 25 jaar trainen, is dat de Helende Klanken niet alleen waardevol zijn als op zichzelf staande oefeningen waarmee we kunnen leren sturen in onze emotionele balans en weldenkendheid, maar dat ze samen één van de fundamentele pijlers vormen waarop de Nei Dan Kung is gebouwd. Om dieper door te kunnen dringen in de taoïstische training en op een veilige, rustige en uitgebalanceerde manier te trainen is het leren werken met de Helende Klanken een absolute voorwaarde.

Index