Het faciliteren door de vrouw

Als vrouwen een relatie aangaan met een man worden ze dus vaak de partner – zonder dat ze het weten – van iemand die pornografisch gefixeerd of verslaafd is. Dit is een verre van onschuldig gegeven. Want iedereen die een relatie aangaat met een verslaafde persoon komt terecht in een faciliterende positie, ook wel co-dependency genoemd. Je hoeft als vrouw maar drie keer te faciliteren in de roescurve van een man, of je bent al co-dependent. Hetgeen in feite betekent – ietwat scherp gesteld – dat je bijdraagt aan het dwangneurotische gedrag van een verslaafde.

Aanbieden van plusjes

Ook als je geen relatie hebt met iemand die pornografisch verslaafd is – en dus niet bijdraagt aan de verslaving van een specifiek persoon – draag je als vrouw wel een verantwoordelijkheid voor de pornografische fixatie/verslaving van mannen in het algemeen. Want net zoals vrijwel elke man pornografisch gefixeerd/verslaafd is, permanent op zoek naar plusjes, zo faciliteert elke vrouw die fixatie/verslaving door grootschalig in te zetten op het aanbieden ervan. Aan de voorkant van het lichaam – met name bij de borsten, taille en voorkant van de bekkenbodem – zenden ze op energetisch niveau permanent signalen uit. Op die manier voeden vrouwen in feite – wederom wat scherp gesteld – de culturele kracht die mannen gevangen houdt in hun fixaties/verslavingen.

Ingrijpen in psychose

In Module 1 hebben we het over de vijf bewustzijnstoestanden waarin het bewustzijn zich ten alle tijden bevindt. Psychose is daar één van. Zowel het ‘verslaafd zijn’ als het ‘vervullen van een faciliterende functie in het leven van een verslaafde’ worden gezien als kenmerken van Psychose. In het streven naar groeiende wijsheid is het zaak om in te grijpen in deze bewustzijnstoestand. Dat betekent dat mannen zich dienen te ontworstelen aan hun verslavingen en fixaties en dat vrouwen zich los moeten maken van het faciliteren ervan. Zowel bij mannen als bij vrouwen speelt in dit proces het leren transformeren van opgewonden seksuele energie en de ontwikkeling van ‘rugbewustzijn’ een grote rol.

Index