Het fundament van onsterfelijkheid

In Module 1 kwamen de Vijf Vormen van Onsterfelijkheid aan bod: Ghostly Immortality, Human Immortality, Earthly Immortality, Heavenly Immortality en Celestial Immortality. ‘Onsterfelijkheid’ is het woord dat in het taoïsme aan het ultieme doel van de training wordt gegeven, terwijl de vijf vormen tegelijkertijd ook concrete aanwijzingen geven voor hoe je het pad kunt lopen. De seksuele kung fu is het fundament van de tweede en derde vorm van onsterfelijkheid: Human Immortality en Earthly Immortality.

Het trainen van Human Immortality gaat over het zo gezond en vitaal mogelijk blijven tot op zeer hoge leeftijd.

Het trainen van Earthly Immortality is wat minder eenvoudig te beschrijven, maar gaat vooral over geheel traumavrij worden en blijven tot op zeer hoge leeftijd.

Je zou kunnen stellen dat de basis van de seksuele kung fu het trainen van Human Immortality mogelijk maakt, terwijl de verdieping van de seksuele kung fu voorwaarde is voor het trainen van Earthly Immortality. Dit laatste verwijst met name naar het maken van het ‘Medicijn’.

Index