IJzeren Hemd: algemeen

Het belang van IJzeren Hemd is niet te overschatten, maar moeilijk te doorgronden. Op het eerste gezicht lijken de oefeningen louter fysiek. Als je ze vaker doet zul je echter gaan ervaren dat ze ook een groot effect hebben op de ontwikkeling van je energielichaam. Je zou wel kunnen stellen dat IJzeren Hemd-posities het vermogen hebben om wat we aan I-kracht hebben getraind op te roepen, aan te trekken en sterker te maken.

In de eerste Module heb je al kennis kunnen maken met Omhels de Boom, de basishouding van IJzeren Hemd. Er zijn echter nog veel meer IJzeren Hemd-posities: De Schildpad, De Waterbuffel, De Spijker, Het Vasthouden van de Gouden Urn, de IJzeren Brug en De Feniks wast zijn Gouden Veren. In de komende modules ga je leren werken met elk van deze houdingen.

De hierboven genoemde posities vallen allemaal onder de noemer ‘IJzeren Hemd 1’. Er is ook een serie ‘IJzeren Hemd 2’-technieken en ‘IJzeren Hemd 3’-technieken. IJzeren Hemd 3 wordt meestal Beenmerg Nei Kung genoemd. In deze Module richten we ons nog louter op IJzeren Hemd 1.

Index