Instructie: De reflexzones van de penis

 

Voorbereidende oefeningen

 • De Drie Obstakels opheffen
 • I-kracht activeren
 • Lachen / Eerste Vuur activeren / contact maken met het Gouden Ei
 • Nieren zacht maken / Tweede Vuur activeren
 • Hartvuur aanblazen / Derde Vuur activeren en deze energie met de onderste Tantien verbinden

Verbind het Hartvuur met de seksuele organen.
Leg de handen op de penis.
Laat de energie vanuit de handen het lichaam in spiralen en maak contact met het hele gebied.

Werken met de reflexzones van de penis

De nierzone: aanhechting van de penis

Na de voorbereidende oefeningen maak je allereerst contact met de reflexzone die hoort bij de nieren. Dat doe je als volgt:

 • Leg de handen op de nieren en voel de connectie van dat orgaan met de bijbehorende reflexzone van de penis: de aanhechting. Laat de diepblauwe kleur van de nier-energie contact maken met dit gebied.
 • Pak de penis vast tussen duim en vingers, direct bij de aanhechting van penis en onderlichaam.
 • Ga in dit gebied op zoek naar angst, kou en verkramping. Glimlach in de nierzone en naar alles wat er aan beelden en gevoelens omhoog komt.
 • Adem nu de blauwe waterkracht in. Voel kalmte de nierzone binnenstromen. Laat de waterkracht daar spiralen.
 • Maak nu een stevige, met zachte kracht uitgevoerde masserende beweging vooruit, richting de eikel en de top van de penis. Laat dan de penis los en beweeg je handen nog wat verder naar voren, terwijl je de Nierklank maakt. Laat angst, kou en verkramping samen met de cloudy energie uit de penis stromen, diep de aarde in, buiten het Gouden Ei. De cloudy energy kan een donkere, bijna zwarte kleur hebben.
 • Doe dit nog een keer (waterkracht inademen, uitademen met de Nierklank)
 • Adem de frisblauwe waterkracht voor een derde keer in, maar nu in het hele gebied, door de penis, helemaal naar de aanhechting. Adem vervolgens weer uit met de Nierklank en laat angst, kou en verkramping los. Breng deze cloudy energy buiten het Gouden Ei.

De leverzone: een klein stukje boven de aanhechting van de penis

Ga verder met de leverzone:

 • Leg de handen op de lever. Voel de connectie van de lever met de bijbehorende reflexzone in de penis: een klein stukje boven de aanhechting. Laat de frisgroene kleur van de lever-energie contact maken met dat gebied.
 • Pak de penis vast met duim en vingers, rond de leverzone.
 • Ga in dit gebied op zoek naar woede en frustratie.
 • Glimlach naar alle gevoelens en beelden die opkomen.
 • Adem nu de frisgroene houtkracht in. Voel daadkracht en vriendelijkheid de leverzone van de penis instromen.
 • Maak nu weer een massagebeweging vooruit, in de richting van de top van de penis. Laat de penis los en beweeg de handen nog wat verder naar voren, terwijl je de Leverklank maakt. Laat woede en frustratie mee stromen naar buiten, met de cloudy energy mee. Deze kan een donkere, wat groezelige kleur hebben.
 • Herhaal bovenstaande een tweede keer.
 • Adem de frisgroene houtkracht voor een derde keer in, maar nu in het hele gebied, door de penis, helemaal naar de aanhechting. Adem vervolgens weer uit met de Leverklank en laat de negatieve emoties los. Breng de cloudy energy buiten je Gouden Ei.

De miltzone: het midden van de penis, net boven de leverzone

Ga verder met de miltzone:

 • Leg de handen op de milt. Voel de connectie van de milt met de bijbehorende reflexzone in de penis: het midden van de penis. Laat de goudgele kleur van de milt-energie contact maken met dat gebied.
 • Pak de penis vast met duim en vingers, rond de miltzone.
 • Ga in dit gebied op zoek naar bezorgdheid, ontevredenheid en disharmonie.
 • Glimlach naar alle gevoelens en beelden die opkomen.
 • Adem nu de goudgele aardekracht in. Voel harmonie en tevredenheid de miltzone van de penis instromen.
 • Maak nu weer een massagebeweging vooruit, in de richting van de top van de penis. Laat de penis los en beweeg de handen nog wat verder naar voren, terwijl je de Miltklank maakt. Laat bezorgdheid, ontevredenheid en disharmonie mee stromen naar buiten, met de cloudy energy. Deze kan een donkerbruine, wat groezelige kleur hebben.
 • Herhaal bovenstaande een tweede keer.
 • Adem de goudgele aardekracht voor een derde keer in, maar nu in het hele gebied, door de penis, helemaal naar de aanhechting. Adem vervolgens weer uit met de Miltklank en laat de negatieve emoties los. Breng de cloudy energy buiten je Gouden Ei.

Longzone: net onder de eikel

Ga verder met de longzone:

 • Leg de handen op de longen. Voel de connectie van de longen met de bijbehorende reflexzone in de penis: net onder de eikel. Laat de zilverwitte kleur van de metaal-energie contact maken met dat gebied.
 • Pak de penis vast met duim en vingers, rond de longzone.
 • Ga in dit gebied op zoek naar verdriet, depressie en zwaarmoedigheid.
 • Glimlach naar alle gevoelens en beelden die opkomen.
 • Adem nu de heldere, zilverwitte metaalkracht in. Voel harmonie en tevredenheid de longzone van de penis instromen.
 • Maak nu weer een massagebeweging vooruit, in de richting van de top van de penis. Laat de penis los en beweeg de handen nog wat verder naar voren, terwijl je de Longklank maakt. Laat verdriet, depressie en zwaarmoedigheid meestromen naar buiten, met de cloudy energy mee. Deze kan een donkergrijze, soms haast zwarte kleur hebben.
 • Herhaal bovenstaande een tweede keer.
 • Adem de zilverwitte longkracht voor een derde keer in, maar nu in het hele gebied, door de hele penis heen, helemaal naar de aanhechting. Adem vervolgens weer uit met de Longklank en laat alle negatieve emoties los. Breng de cloudy energy buiten je Gouden Ei.

Hartzone: de eikel

Sluit af met de hartzone:

 • Leg je handen op het hart. Voel de connectie van het hart met de bijbehorende reflexzone in de penis: de eikel. Laat de zachtrode kleur van de hart-energie contact maken met dat gebied.
 • Pak de eikel vast met duim en vingers.
 • Ga in dit gebied op zoek naar irritatie, oordeel en ongeduld.
 • Glimlach naar alle gevoelens en beelden die opkomen.
 • Adem nu de zachtrode vuurkracht in. Voel vreugde en hartelijkheid de eikel instromen.
 • Maak nu weer een massagebeweging vooruit, laat de eikel los en beweeg de handen nog wat verder naar voren, terwijl je de Hartklank maakt. Laat irritatie, oordeel en ongeduld mee stromen naar buiten, met de cloudy energy. Deze kan een donkerbruine kleur hebben.
 • Herhaal bovenstaande een tweede keer.
 • Adem de zachtrode vuurkracht voor een derde keer in, maar nu in het hele gebied, door de penis, helemaal naar de aanhechting. Adem vervolgens weer uit met de Hartklank en laat alle negatieve emoties los. Breng de cloudy energy buiten je Gouden Ei.

Neem tijd voor een uitgebreide Yin-fase.

Index