Instructie

Het geluid van de Drie Obstakels-klank is een subvocaal ‘chiiiiiiiiiiiiii’ vanuit de keel. Het klinkt een beetje als een sissende kat, dus eigenlijk meer als een heel Nederlands 'gggggggggiii'.

Het is goed om de klank te combineren met een rustige ademhaling, waarbij je bij de inademing de handen zijwaarts omhoog brengt en in een dakje boven het hoofd houdt, alvorens tijdens de uitademing de handen weer omlaag te brengen, voor het lichaam langs. Terwijl je de handen voorlangs omlaag brengt maak je de klank.

NB: Anders dan bij de Vijf Helende Klanken, maak je deze klank met je ogen dicht!

Index