4.3 Bridgen, kringspieren en de Drie Poorten

De volgende stap in het 'Medicijn' maken is om de energie vanuit het Seksuele Centrum naar achteren te brengen, over de bodem van de Blauwe Schaal, naar het heiligbeen. Het heiligbeen fungeert in deze als een energetische pomp, die de Heiligbeenpomp wordt genoemd. De Heiligbeenpomp brengt de energie uit de Blauwe Schaal in de wervelkolom omhoog.

Bridgen

Over de Heiligbeenpomp en de drie andere pompen in de wervelkolom hebben we het later. We staan nu eerst stil bij het bridgen. We gebruiken gemakshalve de Engelse term. Bridgen is een techniek waarbij je met behulp van de kringspieren in de bekkenbodem de energie vanuit het Seksuele Centrum naar het heiligbeen brengt. De brug - een hangbrug, wel te verstaan - bevindt zich in de bekkenbodem.

Kringspieren

Zoals in Module 1 al even ter sprake kwam, trainen we bij Taotraining weinig spieren. De kringspieren in de bekkenbodem vormen hierop een uitzondering. Het betreft drie verschillende spieren: die van de plasbuis, de vagina (bij vrouwen) of het perineum (bij mannen) en de anus. Deze kringspieren kun je openen en sluiten. Dit heeft een belangrijk energetisch effect.

De Drie Poorten

De drie genoemde kringspieren in het fysieke lichaam zijn verbonden met drie energetische poorten in het Innerlijk Landschap. Hebben de drie kringspieren een gezonde tonus, dan zijn deze poorten gesloten. Zijn de kringspieren slap, dan staan de energetische poorten open en verlies je energie. In algemene zin is een gezonde tonus in deze spieren van belang voor je vitaliteit en gezondheid. Hierop komen we nog terug in Les 11. De kringspieren spelen ook een belangrijke rol bij het bridgen. Je gaat leren om de drie kringspieren afzonderlijk - dus onafhankelijk van elkaar - te leren aanspannen en ontspannen.

Kringspieren in het gezicht

Een effectieve manier om de bekkenbodemspieren los van elkaar te leren bewegen, is door gebruik te maken van de kringspieren in het gezicht. Kringspieren komen in het hele lichaam voor, in de handen en voeten, mond en ogen; zelfs in de darmen, waar ze voor de peristaltiek zorgen. Alle kringspieren zijn via het zenuwstelsel met elkaar verbonden. Dat betekent dat wanneer je ergens in het lichaam een kringspier aanspant, andere kringspieren in het lichaam reflexmatig mee gaan bewegen. Bij de oefeningen in Les 4.4 maken we gebruik van deze reflexmatige verbindingen.

Verbinding 1: Voorste Poort – ogen

De Voorste Poort is verbonden met de kringspier van de plasbuis. Deze is op zijn/haar beurt verbonden met de kringspieren rond je ogen. Span je dus de kringspieren rond de ogen aan, dan wordt de kringspier van de plasbuis automatisch ook aangespannen. Als je dat automatisme niet als zodanig ervaart, dan zul je tenminste merken dat het een heel stuk eenvoudiger wordt om de plasbuis – en dus de Voorste Poort – actief te sluiten. Dit aanspannen van de kringspieren rond de ogen doe je als volgt: knijp je ogen een beetje dicht, alsof je tegen de zon in kijkt of in de verte tuurt.

Verbinding 2: Middelste Poort – bovenlip

De Middelste Poort is bij vrouwen verbonden met de vaginamond, bij mannen met de kringspier van het perineum. Deze heeft op zijn beurt een verbinding met de kringspieren rond de mond en om precies te zijn die van de bovenlip. Deze kringspier span je aan door de bovenlip op te trekken, alsof je voor de spiegel staat en je je voortanden wilt zien. Wanneer je dit doet kun je ervaren dat nu ook het perineum in beweging komt en de Tweede Poort zich sluit, of tenminste dat het eenvoudiger wordt om dit punt – los van de twee andere twee poorten – aan te spannen.

Verbinding 3: Achterste Poort – onderlip

De Achterste Poort is verbonden met de kringspier van de anus. Deze is voor veel mensen het makkelijkst aan te sturen. Je ondersteunt deze aansturing via een andere kringspier rond de mond, die van de onderlip. Deze spier activeer je door je onderlip naar beneden te bewegen; je maakt als het ware een pruillip, alsof je wat beteuterd bent. Ook nu zul je weer merken dat de kringspier van de anus automatisch meebeweegt of in ieder geval gemakkelijker is aan te sturen.

Met deze kennis kun je van start met de kringspiertraining (Les 4.4), ter voorbereiding op het bridgen (Les 4.5).

Index