Ming en Xing

In het taoïsme is het onderscheid tussen Ming en Xing heel belangrijk. Je zou Ming kunnen vertalen als ‘verleden’ en Xing als ‘toekomst’. Die vertalingen doen echter onrecht aan de werkelijke betekenissen van Ming en Xing. Een betere vertaling van Ming zou zijn ‘datgene uit je verleden wat jouw keuzes en gedrag in het heden beïnvloedt’. En Xing zou je beter kunnen vertalen als ‘datgene wat je kunt doen om je toekomst te beïnvloeden’. Je kunt het ook nog scherper stellen:L Ming is de samengestelde invloed van al je patronen en trauma’s op de realisatie van je heden. En Xing is het vermogen om je lotsbestemming te kunnen realiseren, je destiny te volbrengen.

Bij het spanningsveld tussen Ming en Xing gaat het feitelijk over het ontwikkelen van het vermogen om invloed te hebben op je toekomst. Door de training van rugbewustzijn krijg je greep op dit spanningsveld.

Verleden en toekomst omdraaien

In onze cultuur ervaren we het verleden als iets dat we achter ons hebben. De toekomst hebben we juist vóór ons. Dit perspectief is zeer geschikt bij voortplantingsseksualiteit. Want als het gaat om partnerkeuze wil je de persoon met wie je jouw toekomst gaat delen natuurlijk graag in de ogen kijken. In alle andere situaties is dit perspectief echter ronduit waardeloos, zelfs tragisch te noemen. Want wat zie je nou eigenlijk, als je de toekomst in kijkt? Niets. Het is immers nog niet gebeurd. Hoezeer je er ook je aandacht op richt en je toekomst probeert te ontdekken, je loopt er blind op af: er is toch niets te zien. Tegelijkertijd bevindt je verleden zich achter je. En dat verleden - dat jou vanuit de trauma's en patronen enorm beïnvloedt - heb je niet eens in de gaten! Dus datgene wat vrijwel alles bepaalt bevindt zich achter je en daar kijk je niet naar - en datgene wat je heel graag zou willen laten ontstaan kun je niet zien. Dit is zoals de meeste mensen leven, simpelweg omdat ze het alternatief niet kennen.

Ga je nou transformatieseksualiteit trainen, dan verandert dat perspectief. Je kunt het verleden als het ware vóór je ‘zwaaien’ en de toekomst naar achteren. Omdat je voorkant door de training kalm en open is - vrij van alle seksuele drukte - kun je de Ming in de ogen kijken: datgene uit het verleden wat je beslissingen in het heden stuurt en bepaalt. Je krijgt zicht op de patronen die je gedrag bepalen en je beslissingen beïnvloeden. De Xing, de toekomst die nu achter je staat, kun je natuurlijk nog steeds niet zien, maar je bent nu wel in staat om er met rugbewustzijn heel zachtjes contact mee te maken en haar als het ware door je heen te laten stromen.

Vervul je lotsbestemming

Door de structuur van de IJzeren Hemd tegenover de Ming te zetten en door de grenzen van het Gouden Ei beter te bewaken ten aanzien van patronen en trauma’s uit je verleden vertraag je de invloed ervan op je leven aanzienlijk. Met behulp van Parelbewustzijn, het thema van module 5, gaan we ook aan de trauma’s en patronen zelf werken. Door zachtjes te leren manoeuvreren in de toekomst, vanuit rugbewustzijn, ontstaat een subtiele sturing in wat je in je blikveld tevoorschijn wilt laten komen. Zo krijg je stapje voor stapje greep op je lotsbestemming.

Waarom ben je hier? Alleen om tot in den treure de patronen die je voortstuwen te blijven herhalen? Of ben je hier om greep te krijgen op destiny? Die vraag moet iedereen voor zichzelf beantwoorden.

Index