Overdracht, misbruik en veiligheid

In de tweede online module van Taotraining maakten we kennis met de basis van de seksuele transformatie, de ‘Way of the Nun’, waarbij je leerde werken met koele, niet-opgewonden seksuele energie. In deze daarop aansluitende derde online module gaan we een stap verder. We gaan leren werken met opgewonden, warme seksuele energie, ook wel orgastische energie genoemd omdat het de energie is die het vermogen heeft om ons een orgasme te laten ervaren. Deze orgastische energie heeft een heel breed spectrum. Het varieert van minieme opwinding, waarbij de seksuele energie maar een heel klein beetje warm is, tot intense opwinding, waarbij de seksuele energie heel warm of zelfs heet is.

Deze kennis over het openen van de Drakenpoort ofwel de seksuele transformatietechnieken uit het oude China zijn door de eeuwen heen, vaak in gevaarlijke tijden en moeilijke omstandigheden, doorgegeven. Soms gebeurde dit één op één, van wijze vrouw naar jonge vrouw, soms in kleine groepjes en soms in de vorm van mysteriescholen, waar wij in principe een voortzetting van zijn.

Het overdragen van seksuele transformatietechnieken is niet eenvoudig. Seksuele energie is een zeer krachtige energie. Het heeft het vermogen om mensen in lichte of zelfs krachtige vormen van psychose te krijgen. Met ‘psychose’ bedoelen we niet dat wat doorgaans als psychose wordt gezien, maar we verwijzen naar één van de vijf vormen van bewustzijn die in Module 1 behandeld zijn.

In Module 1 wordt psychose als volgt gedefinieerd: “Het voornaamste kenmerk van psychose is het uit elkaar vallen van datgene wat bewustzijn vormt. Zoals gezegd bestaat het bewustzijn uit vijf afzonderlijke componenten, maar als het goed is kunnen ze tot een eenheid versmelten. Als deze componenten hun samenhang, onderlinge samenwerking en cohesie volledig verliezen ontstaat psychose.”

Onder invloed van psychose ofwel uiteenvallend bewustzijn, kunnen allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag ontstaan. Dit kan gepaard gaan met verschillende niveaus van geweld en is in alle gevallen beschadigend.

De overdracht van deze kennis staat dan ook altijd onder druk. Ik heb de afgelopen jaren veel mensen zien proberen om de seksuele technieken eigen te maken en over te brengen. Helaas heb ik ook gezien dat veel mensen in de diverse valkuilen stapten die zich op dit pad bevinden. Kortom: het eigen maken en overbrengen van deze kennis is heel kwetsbaar. In de modules over de seksuele kung fu van de Taotraining houden we zoveel mogelijk rekening met deze kwetsbaarheid en betrachten we de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de kennis op een veilige en zuivere manier over te brengen.

Zelf ben ik ook niet zonder kleerscheuren door het hele proces heen gekomen. In het midden van de jaren ’90 was ik actief bezig met het eigen maken van de seksuele kung fu technieken. Enerzijds was ik me ervan bewust dat deze training het fundament was van mijn bewustzijnstraining, anderzijds begreep ik de inzichten en technieken nog onvolledig. Vanuit mijn westerse perceptie van seksualiteit hoopte ik ook dat ik dankzij deze training meer succes zou hebben bij de vrouwen. Ergens ging ik er vanuit dat ik in deze training trucs zou leren om een betere minnaar te worden, waarbij ik helemaal niet nadacht over begrenzing, verantwoordelijkheid of de gevolgen van mijn daden. Ik was veel meer bezig met hoe ik mijn fantasieën zou kunnen bevredigen, zonder erover na te denken of die fantasieën wel wijs, respectvol of betamelijk waren.

Toentertijd was ik in opleiding bij Annette Derksen, de eerste Nederlandse Senior Instructrice bij het Internationale Healing Tao instituut van Mantak Chia. Annette was seksueel 100% veilig en gedroeg zich onberispelijk tijdens haar lessen, maar ik nog niet. Terwijl ik haar assisteerde in diverse trainingsgroepen was ik tegelijkertijd aan het flirten met de aantrekkelijke deelneemsters. Alhoewel ik daarbij best binnen bepaalde grenzen bleef, zat ik, achteraf bezien, overduidelijk in een valkuil. Annette zag het met lede ogen aan, niet echt in staat om in te grijpen. Het is ook erg ingewikkeld om in te grijpen in dergelijke situaties, zo weet ik inmiddels zelf.

In 2003 werd ik de tweede Nederlandse Healing Tao Senior Instructeur en begon ik op mijn beurt met het opleiden van een nieuwe generatie instructeurs. In deze periode werd ik zelf geconfronteerd met het feit dat een aantal van deze aankomende leraren en leraressen, net als ikzelf 10 jaar daarvoor, op allerlei manieren over de grenzen van seksuele veiligheid heen gingen. Ik maakte nu zelf mee hoe ingewikkeld het is om in te grijpen in deze processen. Daarnaast was ik getuige van verschillende situaties waar sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag van leraren met deelnemers aan trainingen en zag ik het beschadigende effect ervan op de training voor zowel de leraar als de leerlingen. Ik leerde er veel van en raakte steeds meer doordrongen van het belang van seksuele veiligheid in deze training en wat dat dan precies is.

Inmiddels ben ik van mening dat bij alle vormen van overdracht waar seksueel overschrijdend gedrag plaatsvindt in wezen geen sprake is van waarachtige overdracht. Het is ‘trainen aan de verkeerde kant van de rivier’. Het is verloren tijd voor alle betrokkenen. Trainen aan de verkeerde kant van de rivier wil zeggen dat je de essentie van de training nooit te pakken zult krijgen. Bij de overdracht van de seksuele kung fu is een basisvoorwaarde dat je absolute veiligheidsintimiteit kunt bieden. Dit is nodig om contact te kunnen maken met de subtiele energieën die hier een rol spelen. Wanneer seksueel grensoverschrijdend gedrag een aanvaard gegeven is, bijvoorbeeld wanneer het acceptabel gevonden wordt om een seksuele relatie met een leerling aan te gaan, is dit onmogelijk.


Er komt de laatste tijd steeds meer informatie vrij over seksueel misbruik bij priesters, monniken en leerkrachten. De goede naam van de christelijke kerk is als het om seksuele veiligheid gaat eigenlijk geheel en al verdwenen. Maar niet alleen bij de christelijke kerk vindt grootschalig seksueel grensoverschrijdend gedrag plaats. Bij alle instellingen, krijgskunstscholen, psychiaters, huisartsen, sportverenigingen en dus ook bij mensen die dachten de seksuele kung fu te trainen, inclusief mijn eigen leraren en leerlingen.

Ook Mantak Chia en zijn collega’s Michael Winn en Juan Li liepen vast op dit punt. Geen van drieën stonden open voor correctie mijnerzijds, ze wimpelden mijn vragen over wat ik observeerde gewoon af. Hoe moeilijk en pijnlijk ook, het is de reden dat ik hun werk en overdracht niet langer ondersteun en mensen waarschuw voor het gebrek aan inzicht op het punt van seksuele veiligheid bij de Healing Tao in het algemeen.

Ik trainde meer dan 10 jaar bij Mantak Chia, waarvan anderhalf jaar in de Tao Garden in Thailand. Het lijkt me goed om te vermelden dat ik al die jaren nooit gezien heb dat hij seksueel onveilig was naar zijn leerlingen toe. Wel zag ik hem openlijk relaties beginnen met jonge vrouwen en die nog zwanger maken ook. Dit was na zijn scheiding van zijn eerste vrouw, Maneewan Chia. Hij was toen eind vijftig, begin zestig. In mijn optiek was dit onbetamelijk gedrag. Zelf verdedigde hij deze handelwijze met de rechtvaardiging dat dit normaal was in de Thaise cultuur. Op mijn tegenwerping dat hij als Internationale Seksuele Transformatie leraar een voorbeeldfunctie had op wereldschaal bleef hij het antwoord schuldig.

Ik herhaal: als iemand gaat lesgeven in de seksuele kung fu, maar zich niet houdt aan de bijbehorende code van seksuele veiligheid, is er feitelijk geen sprake van overdracht. De voortreffelijkheid die nodig is om iemand op dit niveau te begeleiden is dan leeg. Het is tijdverlies voor alle betrokkenen!

Het zou geweldig zijn als de taoïstische kennis bij zou dragen aan het ontstaan van een veilige seksuele cultuur in de wereld. Die veiligheid begint bij onszelf. We kunnen alleen bijdragen aan seksuele beschaving als we zelf seksueel veilig worden voor onszelf en de ander. Het onderdrukken van je seksualiteit is daartoe altijd de verkeerde keuze. Het gaat erom dat je de seksuele energie in jezelf leert sturen. Waar je naar streeft is dat seksuele energie niet langer de baas is over jou, maar dat jij de baas bent over je seksuele energie. Of je dit wel of niet uitdraagt blijkt niet uit je woorden, maar uit je daden!

Het is daarbij niet voldoende dat je seksueel grensoverschrijdend gedrag vermijdt. Het is net ze belangrijk dat je overschrijdend gedrag van anderen niet faciliteert. Met andere woorden: ook al doe je zelf niets verkeerds, als je mensen gaat steunen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, zit je toch weer in de valkuil. Dit heet ‘dader-identificatie’: je ontkent dat je zelf onderdeel bent van het laten voortbestaan van het grensoverschrijdende gedrag dat plaatsvindt. ‘Omstanders-daderschap’ is de term die hiervoor staat.

Index