Voordat je aan de slag gaat

Het moge inmiddels duidelijk zijn: de training creëert een mooie balans tussen doelgerichtheid en loslaten, tussen controle en overgave, tussen Yang en Yin. Zoek een dergelijke balans ook in je benadering van de training. Betracht enerzijds speelsheid; wees vooral niet te gedisciplineerd en serieus. Maak de training anderzijds ook niet te vrijblijvend; gooi er niet met de pet naar. Het is binnen die dynamiek dat er iets mysterieus en bijzonders tot stand kan komen.

Van buiten naar binnen

Ook goed om je te realiseren: de praktische details van het huiswerk: tellen, linksom dan wel rechtsom wrijven, etcetera – het zijn louter hulpmiddelen. Hoe meer je voelbewustzijn, je waarneming van het Innerlijk Landschap, zich ontwikkelt, des te minder belangrijk worden dit soort details. Wat we uiteindelijk leren is om uit het hoofd in het lichaam te gaan. Doorgaans zijn het gedachten, fantasieën en concepten waarbij ‘de ander’ een rol speelt die de seksuele energie activeren. In plaats daarvan gaan we leren tot een directe waarneming van de sensaties in het lichaam en het Innerlijk Landschap te komen, zonder dat ‘die ander’ daarbij nodig is, noch in fysieke vorm, noch als fantasie. Het is een beweging van buiten naar binnen toe. Je ontwikkelt een autonome, zelfstandige en innerlijke vrijheid. Je wordt zelfvoorzienend wat betreft je seksualiteit.

In beweging

Vanwege de training zal letterlijk van alles in beweging komen. Je gaat nieuwe dimensies ontdekken in jezelf, waardoor seksuele gewoonten en patronen veranderen. De opwinding kan minder worden of juist meer, korter of langer duren, en ook de orgasmes die je krijgt als je vrijt met je partner kunnen je gaan verrassen, bijvoorbeeld omdat ze heel anders zijn dan je ooit ervaren hebt. Deze veranderingen illustreren het feit dat je energetisch in beweging bent.

Gesteriliseerd – en nu?

Nog een allerlaatste punt dat goed is om te benoemen voordat we eindelijk echt van start gaan met Huiswerk 1: ook mannen die gesteriliseerd zijn kunnen deze training volgen. We werken immers niet alleen met het gemanifesteerde, maar ook met het energetische lichaam. En ook al zijn er geen zaadleiders meer in ons fysieke lichaam, in het Innerlijk Landschap kun je altijd het symbool van je zaadleiders vinden en daarmee werken. Datzelfde geldt voor andere beschadigingen of fysieke beperkingen: meetrainen is geen enkel probleem.

Index